تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان نگاه

مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان نگاه