تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

معرفی بیمارستان نگاه

تشکیل مجموعه چشم پزشکی نگاه

در بیمارستان نگاه، ما به چشم پزشکی به عنوان یک هنر نگاه می کنیم و به جراحان زبر دستمان به چشم هنرمندانی که با دستان توانگر خود صنعتگر هنرهای بی نظیر هستند. بسیاری از چشم پزشکان نگاه، استادانی هستند که طی سالیان متمادی بار آموزش حرفه ای چشم پزشکی را به نسلهای پیاپی بر دوش کشیده اند. آنان برخویش فرض دانستند که همواره همراه جلوداران عرصه علم و فن آوری چشم پزشکی جهان به پیش روند. این بزرگان در کنار جمعی از جوانان نخبه چشم پزشکی کشور در بیمارستان نگاه گرد هم آمده اند تا بهترین خدمات تشخیصی و درمانی را به شما هموطنان عزیز تقدیم کنند. مفتخریم که مجوز درمان پذیرش بیماران عزیز از کشورهای دیگر را نیز کسب نموده ایم. همچنین مرکز تحقیقات چشم در بیمارستان تاسیس گردید که علاوه بر تشخیص و درمان بیماران عزیز، در پیشبرد علم و دانش در عرصه چشم پزشکی سهیم باشیم. امید ما همه آن است که علاوه بر میهن عزیزمان، در سطح منطقه و جهان سربلند باشیم.

ایده تشکیل مجموعه چشم پزشکی نگاه در سال ۱۳۷۳ شکل گرفت و مرکز جراحی انکساری نگاه در سال ۱۳۷۸ راه اندازی شد که عمدتا به انجام خدمات لیزر اکسایمر برای اصلاح عیوب انکساری چشم اختصاص داشت. حضور چشم پزشکان سرشناس در مجموعه نگاه باعث شد تا خیلی زود این مجموعه جای خود را در حیطه چشم پزشکی کشور باز کرده و به سرعت مسیر ترقی و پیشرفت را طی کند به طوری که تنها ۳ سال بعد، مرکز جراحی نگاه نیز راه اندازی گردید و با انجام پیشرفته ترین عملهای چشمی و بهره برداری از فن آوری روز جهان به یکی از ارکان بنام چشم پزشکی کشور تبدیل شد. در نهایت، در جهت توسعه هرچه بیشتر، گسترش فعالیتها و امکان پاسخگوئی به تعداد زیاد مراجعه کنندگان عزیز، بیمارستان مجلل و بزرگ چشم پزشکی نگاه در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید.

مجوز درمان پذیرش بیماران عزیز از کشورهای دیگر

مفتخریم که مجوز درمان پذیرش بیماران عزیز از کشورهای دیگر را نیز کسب نموده ایم. همچنین مرکز تحقیقات چشم در بیمارستان تاسیس گردید که علاوه بر تشخیص و درمان بیماران عزیز، در پیشبرد علم و دانش در عرصه چشم پزشکی سهیم باشیم. امید ما همه آن است که علاوه بر میهن عزیزمان، در سطح منطقه و جهان سربلند باشیم.