تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

برگزاری مجمع سالیانه شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

برگزاری مجمع سالیانه شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف در روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ در محل قانونی شرکت با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر سید ابوالقاسم موسوی (مدیرعامل) گزارش یکساله عملکرد هیئت مدیره، آقای دکتر انوشیروان رحیمی (مسئول فنی و عضو هیئت مدیره) گزارش اقدامات مربوط به بازسازی بیمارستان، آقای دکتر حسن قاسمی (نماینده بازرسین) گزارش بازرسی و آقای محمد سپهری زاد (مدیر امور مالی) گزارش صورت های مالی را ارائه دادند. در پایان جلسه رای گیری جهت انتخاب بازرسین انجام شد و جلسه مجمع در ساعت۲۰:۳۰ به پایان رسید.