تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بازدید مدیرکل تعاون استان تهران از بیمارستان نگاه

بازدید مدیرکل تعاون استان تهران از بیمارستان نگاه