تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

معرفی کیس های جالب هر ماه

  • ۱۳۹۸-۱۱-۰۵

Bilateral Corneal Edema Associated with Amant...

Chief Complaint: Blurry vision. History of Present Illness: A 42-year-old female was referred to the University of Iowa Hospitals and Clinics (UIHC) Cornea […]