تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

نشریه

نشریه: نشریه چشم‌پزشکی نگاه از بهار 1382 با هدف ،‌گسترش علم و پژوهش،‌ آشنا نمودن پزشکان با آخرین دستاوردهای علمی چشم‌پزشکی می‌باشد. و دامنه مقالات نشریه شامل مطالعات پژوهشی، مروری، Case Report برگرفته از نویسندگان ایرانی و بین‌المللی است و برای گردآوری مقالات مورد نیاز، اساتید و همکاران بسیاری (بیش از 50 نفر) با این نشریه همکاری دارند. واحد نشریه نگاه و هیئت ‌تحریریه آن در سال‌های گذشته تاکنون بیش از 15 گردهمایی علمی را با موفقیت بسیار برگزار نموده‌اند.
صاحب امتیاز: بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه
مدیرمسئول: جناب آقای دکتر بهزاد یخشی
توالی انتشار: فصلنامه