تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

تعرفه های سال ۱۴۰۱

لیست تعرفه خدمات سرپایی و لیزر از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت طبق بخشنامه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ارقام به ریال
نام خدمات ( تعرفه)کد ملی (کتاب)یک چشمدو چشم
کل بهای خدمتکل بهای خدمت
لیزر ایریدوپلاستی۶۰۲۲۰۰۱۸۶۶۲۰۰۰۳۷۳۲۴۰۰۰
لیزر PDT۶۰۲۳۷۵۱۴۷۱۴۰۰۰۲۹۴۲۸۰۰۰
لیزر آرگون.PRP۶۰۲۳۷۰۱۲۷۵۲۰۰۰۲۵۵۰۴۰۰۰
لیزر گلوکوم.PI۶۰۲۱۹۵۷۹۷۰۰۰۰۱۵۹۴۰۰۰۰
لیزر یاگ (کپسولوتومی)۶۰۲۲۱۵۶۰۹۰۰۰۰۱۲۱۸۰۰۰۰
PK-LK-FLEK۶۰۲۰۳۰۱۳۰۱۴۴۰۰۲۶۰۲۸۸۰۰
لیزیک.لازک۶۰۲۰۲۵۴۵۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰
بی حسی موضعی۰۵۴۹۸۰۰۰۱۰۹۹۶۰۰۰
دارو و لوازم مصرفی لیزیک و لازک۰۱۷۹۰۲۶۰۲۷۸۸۲۶۰
فمتو لیزیک۶۰۲۰۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰
جایگذاری رینگ۶۰۲۰۵۸۲۶۷۲۶۰۰۰۵۳۴۵۲۰۰۰
دارو و لوازم مصرفی جایگذاری رینگ۰۱۷۹۰۲۶۰۲۷۸۸۲۶۰
رینگ داخل قرنیه۶۰۲۰۵۹۸۱۷۵۰۰۰۱۶۳۵۰۰۰۰
کیت مصرفی رینگ داخل قرنیه۰طبق فاکتور مصرفی
دارو و لوازم مصرفی رینگ داخل قرینه۰۱۷۹۰۲۶۰۲۷۸۸۲۶۰
اسکن A۷۰۱۵۰۵۱۰۹۳۱۰۰۲۱۸۶۲۰۰
اشعه تراپی (UVX)۶۰۲۰۵۷۲۵۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰
آمپول ریبوفلاوین مصرفیهر واحد۱۷۸۰۰۰۰۰
داروی مصرفیUVX۰۱۱۶۹۷۶۰۱۷۳۸۷۶۰
A,Bاسکن۷۰۱۵۱۵۱۳۰۷۹۰۰۲۶۱۵۸۰۰
اسپکولار میکروسکوپ۷۰۶۰۳۰۲۸۴۰۵۰۰۲۸۴۰۵۰۰
توپوگرافی-گالیله-توپولایرز-ابرومتری۷۰۶۰۳۵۲۳۷۰۵۰۰۴۷۴۱۰۰۰
پاکیمتری۷۰۶۰۶۵۶۳۳۵۰۰۶۳۳۵۰۰
GDX۷۰۶۰۷۰۲۳۷۰۵۰۰۴۷۴۱۰۰۰
درآوردن جسم خارجی۶۰۱۹۲۵۱۷۴۳۰۰۰۳۴۸۶۰۰۰
اکوکاردیوگرافی قلب۹۰۰۷۸۵۴۰۵۳۵۰۰
مشاوره داخلی و قلب۹۰۱۹۴۰۲۱۵۸۲۰۰
نوار قلب۹۰۰۷۱۰۷۲۹۵۰۰
رادیولوژی قفسه صدری۷۰۰۱۴۰۹۳۷۵۸۰
دراناژ کیست۶۰۲۵۸۶کل مبلغ ۲/۹۰۵/۰۰۰ ریال
درآوردن اپتلیوم قرنیه۶۰۲۰۰۰کل مبلغ ۱/۵۸۶/۷۰۰ ریال
بستن پونتوم اشکی۶۰۲۶۹۰کل مبلغ ۲/۷۸۸/۸۰۰ ریال
آنژیوگرافیHRA-FA۹۰۰۳۰۵۲۶۹۷۵۰۰۵۳۹۵۰۰۰
داروی مصرفی (فلورسئین)طبق فاکتور مصرفی
آنژیوگرافی ICG۹۰۰۳۰۵۲۶۲۱۵۰۰۵۲۴۳۰۰۰
آنژیوگرافی /OCT۹۰۰۳۰۵۲۶۲۱۵۰۰۵۲۴۳۰۰۰
OCT۷۰۶۰۰۰۲۷۳۶۷۰۰۰
OCT۷۰۶۰۰۵۰۳۹۹۱۴۹۰
فتوگرافی فوندوس۹۰۰۳۱۰۷۷۸۰۰۰۱۵۵۶۰۰۰
UBM۷۰۶۰۲۰۵۷۳۲۱۰۰۱۱۴۶۴۲۰۰
پریمتری۹۰۰۲۷۵۱۷۱۱۶۰۰۳۴۲۳۲۰۰
تونومتری۹۰۰۲۸۰۳۴۳۹۰۰۳۵۱۵۰۰
VEP۹۰۱۳۳۰۱۸۶۷۲۰۰۳۷۳۴۴۰۰
EOG-ERG-MERG۹۰۱۳۳۰۱۸۶۷۲۰۰۳۷۳۴۴۰۰
الکترود مصرفی تست عصبی۰۱۳۵۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۰
IOL MASTER۹۰۰۲۹۰۱۵۵۶۰۰۰۳۱۱۲۰۰۰
آنژیوگرافی توام شبکیه (فلورسئین و ICG)۷۰۱۰۱۰۴۸۸۳۷۱۰۹۷۶۷۴۲۰
داروی مصرفی (ICG)طبق فاکتور مصرفی
اپتومتری۹۰۰۲۳۵۳۹۲۴۰۰۳۹۲۴۰۰
اتاق یک تخته (VIP)۳۰۴۳۳۰۰۰ویزیت فوق تخصص و اپتومتری۱۷۰۰۰۰۰
اتاق دو تخته۲۳۶۶۸۰۰۰ویزیت متخصص و اپتومتری۱۴۲۰۰۰۰
اتاق سه یا چهار تخته۱۶۹۰۶۰۰۰ویزیت فوق تخصص۱۳۲۰۰۰۰
تعرفه جراحی ( جزء حرفه ای )۵۸۱۰۰۰ویزیت متخصص۱۰۴۰۰۰۰
تعرفه جراحی ( جزء فنی )۱۵۰۴۰۰۰اپتومتری۳۶۵۰۰۰
تعرفه سرپایی ( جزء حرفه ای )۳۲۷۰۰۰اپتومتری مکمل ویزیت۳۸۰۰۰۰
تعرفه سرپایی ( جزء فنی )۹۴۰۰۰۰ویزیت نوزادان و کودکان۱۵۸۰۰۰۰
تعرفه سرپایی ( جزء فنی ) کد ۹۹۰۲۰۰۰
تعرفه اتاق عمل بستری۳۷۶۰۰۰تعرفه اتاق عمل سرپایی۲۳۵۰۰۰
مشاوره سرپایی تغذیه ( کد ۹۰۱۷۴۰) به مبلغ ۶۵۴/۰۰۰ ریال