تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

راهنمای پوشش کارکنان

راهنمای پوشش رده های مختلف کارکنان بیمارستان نگاه

(برای بزرگنمایی کلیک کنید)

تعالی خدمات، درمان ایمن، بهبود بینایی