تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

جناب آقای دکتر حسین علی جلوه مقدم به عنوان معاون درمان و سرپرست فنی  بیمارستان معرفی گردیدند

جناب آقای دکتر حسین علی جلوه مقدم به عنوان معاون درمان و سرپرست فنی بیمارستان معرفی گردیدند

پیرو استعفای جناب آقای دکتر انوشیروان رحیمی مسئول فنی بیمارستان، ضمن تشکر و قدردانی از ایشان، از این پس جناب آقای دکتر حسین علی جلوه مقدم به عنوان معاون درمان و سرپرست فنی  بیمارستان معرفی گردیدند.