تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بیماران بین المللی

برای بزرگنمایی تصاویر، بر روی آنها کلیک نمائید

پذیرش اینترنتی بیمار

پذیرش بیمار جهت معاینه

پذیرش

فرآیند انجام امور بیمار در بیمارستان

فرآیند اعزام بیمار

ترک با مسئولیت شخصی

اخذ رضایت آگاهانه

فرآیند ترخیص بیمار

فرآیند پیگیری بیمار

فرآیند بازگرداندن هزینه عمل کنسل شده