تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف به شماره ثبت ۱۰۷۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۴۷۸۹ بموجب آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۸۱۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ صفحه ۶، روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰ در محل قانونی شرکت برگزار گردید.
در پایان مجمع و پس از برگزاری انتخابات، اعضاء هیئت مدیره و بازرسین قانونی، به شرح ذیل انتخاب شدند:

اعضاء هیئت مدیره
۱. آقای دکتر سید مرتضی انتظاری
۲. آقای دکتر یوسف بخشی زاده
۳. آقای دکتر فرید کریمیان
۴. آقای دکتر علی نیلی
۵. آقای دکتر احمدعلی فردوسی
۶. آقای دکتر محمد شیرخانلو
۷. آقای دکتر محمد حافظ نوروزی زاده

بازرسین:
۱. آقای دکتر حسین علی جلوه مقدم
۲. آقای دکتر امید صالحپور
۳. آقای دکتر احمدرضا کرمی