تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

برگزاری مجمع سالیانه شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

برگزاری مجمع سالیانه شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف

تصاویری از برگزاری مراسم مجمع سالیانه شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف – بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه