تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بخشی از دستاوردهای ارزشمند استاد مرحوم دکتر عباس باقری در حوزه تحقیقات در رشته‌ی چشم پزشکی

بخشی از دستاوردهای ارزشمند استاد مرحوم دکتر عباس باقری در حوزه تحقیقات در رشته‌ی چشم پزشکی

20 − 18 =