تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی شبکیه، ویتره و لیزر، تومورهای چشمی، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های شبکیه

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۶ – ۲۱ مطب
یکشنبه۱۸ – ۲۰ بیمارستان
دوشنبه۱۶ – ۲۱ مطب
سه شنبه۱۶ – ۲۰ مطب
چهارشنبه۱۶ – ۲۱ مطب۱۴ – ۱۶ بیمارستان
پنجشنبه