تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های اکولوپلاستیک

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه
یکشنبه۱۰ – ۱۲ بیمارستان
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه۱۰ – ۱۲ بیمارستان
پنجشنبه