تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی عیوب انکساری، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه
یکشنبه۱۲ – ۱۹ مطب
دوشنبه
سه شنبه۱۲ – ۱۹ مطب
چهارشنبه
پنجشنبه۱۲ – ۱۹ مطب