تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

-جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی گلوکوم، فشار داخل چشم، جراحی کاتاراکت

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه
یکشنبه۱۶ – ۱۹ مطب
دوشنبه
سه شنبه۱۶ – ۱۹ مطب
چهارشنبه
پنجشنبه