تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

نوبت دهی اختصاصی بیمارستان این پزشک

021-25015988

پذیرش اینترنتی

– جراح و متتخصص بیماری های چشم

– جراحی عیوب انکساری، پیوند قرنیه، قوز قرنیه، ناخنک، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های قرنیه و سگمان قدامی

– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۴ – ۱۸ مطب
یکشنبه۱۴ – ۱۸ مطب
دوشنبه۱۰ – ۱۲ بیمارستان
سه شنبه۱۴ – ۱۸ مطب
چهارشنبه۱۴ – ۱۸ مطب
پنجشنبه