تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

 -جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم، جراحی کاتاراکت و سایر جراحی های اکولوپلاستیک

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه
یکشنبه۱۶ – ۱۹ مطب
دوشنبه
سه شنبه۱۲ – ۱۴ بیمارستان۱۶ – ۱۹ مطب
چهارشنبه
پنجشنبه