تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

 -جراح و متخصص بیماری های چشم

-جراحی پلاستیک چشم، پتوز یا افتادگی پلک، مجاری اشکی، اربیت و استرابیسم، جراحی کاتاراکت

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایام هفتهصبحعصرشب
شنبه۱۶ – ۱۹ مطب
یکشنبه
دوشنبه۸ – ۱۲ بیمارستان۱۶ – ۱۹ مطب
سه شنبه
چهارشنبه۱۶ – ۱۹ مطب
پنجشنبه