تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

کلینیک کنترل و چکاپ

با توجه به شیوع بیماری های چشم و تظاهرات چشمی بیماری های سیستمیک این درمانگاه می تواند با تشخیص زودرس بیماری های چشمی مانند کاتاراکت، گلوکوم، فشار خون و قند و درمان به موقع به بهبود کیفیت زندگی کمک فراوانی نماید.

 

کلینیک کنترل و چکاپ

 ساعت ۸-۱۰ساعت ۱۰-۱۲ساعت ۱۲-۱۴ساعت ۱۴-۱۶ساعت ۱۶-۱۸ساعت ۱۸-۲۰
شنبهشیما سینجلی
امید صالح پور
فیروز میربابایی
محمد علی زارع مهر جردی
سید محسن علوی
محمدرضا فرتوک زاده
بهزاد بخشی
شیما سینجلی
مهرداد اخلاق پسند
عباس زارع مقدم
بیژن آب آذر
بهمن سلاح ورزی
ابراهیم محمد نشتائی
نسیم عمو هاشمی
آرزو آسترکی
وحید احیائی قدرتی
ادیب طوسی
منصور مظفری
وحیدرضا حکمت
محمد حسین دهقان
هما طباطبائی
علی نیلی احمدآبادی
منصور مظفری
محمود رشیقی فیروزآبادی
محمود رشیقی فیروزآبادی
دانیال نجدی
انوشیروان رحیمی
هما طباطبائی
محمد حسین دهقان
یکشنبهزهره بهروزی
سیامک مرادیان
روشنک نظری
حمیدرضا قمری
زهره بهروزی
سیامک بلالی
علیرضا نادری
محمد حافظ نوروزی زاده
مهرداد اخلاق پسند
نسرین رفعتی
سیامک مرادیان
ماندانا احمدی
محسن رحمتی کامل
سید احمد کشفی
محسن کاظمی مقدم
شراره صفاپور
علیرضا رمضانی
عبدالزهرا شکری
مهرداد مهرآزما
منصور همایونی
احمد عظیم زاده
پریسا اشتر نخعی
سید مهدی مدرس زاده
تورج طاهری
بهروز منجی آزاد
سید مرتضی میرعرب
سید محمد میرمحمدصادقی
منصور همایونی
سید مهدی مدرس زاده
محمد زارع
یوسف بخشی زاده
سید مرتضی میرعرب
مهدی نیلی
دوشنبهمحمدرضا فرتوک زاده
محمد حافظ نوروزی زاده
آرزو آسترکی
احمدعلی فردوسی
مجید محمدی
فرانک اثنی عشری
علیرضا نادری
نفیسه منتظرین
سید ابوالقاسم موسوی
سید محمد میرمحمدصادقی
محمدکریم نعمت الهی
احمد علی فردوسی
بهمن سلاح ورزی
حمید نوروزی
بابک باب شریف
محمدکریم نعمت الهی
بابک باب شریف
مهدی نیلی
ادیب طوسی
محسن رحمتی کامل
محمدمهدی صدوقی
وحید احیائی قدرتی
احمدرضا کرمی
مریم آل طه
محمد اسحاقی
مسعود سهیلیان
احمدرضا کرمی
مجید محمدی
احمد عظیم زاده
سه شنبهاحمد عظیم زاده
حمیدرضا قمری
محسن کاظمی مقدم
حسین ضیایی
فیروز میربابایی
سیامک بلالی
ژاله رجوی
محمد شیرخانلو
حسین ضیائی
ابراهیم محمد نشتائی
شراره صفاپور
اردشیر پاپی
حسینعلی شهریاری
حسن قاسمی
امیر فرامرزی
سید احمد کشفی
محمدحسین دهقان
علیرضا رمضانی
عبدالزهرا شکری
ساسان وجودی
دانیال نجدی
فرانک اثنی عشری
وحیدرضا حکمت
امیر فرامرزی
سید جلیل نقیب
فریور اسماعیل زاده
تورج طاهری
چهارشنبهمهدی رخصت یزدی
بهروز منجی آزاد
مجید محمدی
مهدی نیلی
سید محسن علوی
بهزاد نیکبخت
ژاله رجوی
نسرین رفعتی
روشنک نظری
بهزاد بخشی
محمود رشیقی فیروزآبادی
نسیم کوهستانی
محمد حسین افتخاری
انوشیروان رحیمی
عباس زارع مقدم
نسیم عمو هاشمی
بیژن آب آذر
حسین محمدربیع
همایون نیک خواه
محمدمهدی صدوقی
حسین محمدربیع
پرویز ملکی فر
احمدرضا کرمی
بخشی زاده
پریسا اشتر نخعی
یوسف بخشی زاده
محمد اسحاقی
سیداحمد جنابان
محمد شیرخانلو
پنجشنبهفریده درودگر
شیما سینجلی
امید صالح پور
ماندانا احمدی
محمدکریم اسماعیلی
فریده درودگر
امید صالح پور
مرتضی انتظاری
فریور اسماعیل زاده
محمدکریم اسماعیلی
مرتضی انتظاری
حسن قاسمی
نفیسه منتظرین
علیرضا برادران رفیعی
مریم روشنی
کیومرث نوروز پور
حسین حسن پور
همایون نیک خواه
دانیال نجدی
حسین حسن پور