تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

کلینیک قرنیه

یک قسمت شفاف در جلوی کره چشم شما وجود دارد که به آن قرنیه می گویند. این قسمت به محافظت چشم پرداخته و در عین حال امکان ورود پرتوهای نوری به داخل چشم را فراهم می آورد. یکی از بیماریهای شایع در این قسمت، کراتوکونوس (قوز قرنیه) قرنیه است که در سنین نوجوانی و جوانی ایجاد می شود.
خشکی چشم نیز یکی از شایعترین بیماریهای سطح چشم می باشد که با شدت های متفاوت بروز می نماید. دیگر بیماریهای این بخش ناخنک، التهاب، عفونت و آلرژی ملتحمه و سایر بیماریها می باشد.
پزشکان با تجربه این کلینیک، هر نوع بیماری در سطح چشم و قرنیه و عدسی (آب مروارید یا کاتاراکت) را تشخیص و درمان می نمایند. تجهیزات پیشرفته تشخیصی از جمله توپوگرافی، ارب اسکن، توموگرافی قرنیه، OCT سگمان قدامی و ابزار های درمانی مربوط به این بیماریها در بیمارستان موجود می باشد.

کلینیک قرنیه

 ساعت ۸-۱۰ساعت ۱۰-۱۲ساعت ۱۲-۱۴ساعت ۱۴-۱۶ساعت ۱۶-۱۸ساعت ۱۸-۲۰
شنبهفیروز میرباباییسیامک بلالی
محمد علی زارع مهر جردی
محمدرضا فرتوک زاده
بیژن آب آذردانیال نجدی
یکشنبهروشنک نظریعلیرضا نادری
محمد حافظ نوروزی زاده
ماندانا احمدی
شراره صفاپور
محسن رحمتی کامل
سید احمد کشفی
احمد عظیم زادهبهروز منجی آزادمحمد زارع
دوشنبهمحمدرضا فرتوک زاده
محمد حافظ نوروزی زاده
فرانک اثنی عشری
علیرضا نادری
حمید نوروزی
محمدمهدی صدوقی
سه شنبهاحمد عظیم زاده
فیروز میربابایی
سیامک بلالیشراره صفاپورامیر فرامرزی
سید احمد کشفی
دانیال نجدی
فرانک اثنی عشری
امیر فرامرزی
الحان دادگستر
چهارشنبهمهدی رخصت یزدی
بهروز منجی آزاد
بهزاد نیکبخت
روشنک نظری
بیژن آب آذر
حسین محمدربیع
سیداحمد جنابان
محمدمهدی صدوقی
حسین محمدربیع
سیداحمد جنابان
پنجشنبهفریده درودگرماندانا احمدی
محمدکریم اسماعیلی
فریده درودگر
محمدکریم اسماعیلی
علیرضا برادران رفیعی
علیرضا برادران رفیعی
کیومرث نوروز پور