تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

کلینیک شبکیه

داخلی ترین لایه چشم، شبکیه نامیده می شود. این قسمت وظیفه اصلی آماده سازی تصویر از پرتوهای نوری برای انتقال آنها به مغز را به عهده دارد. در واقع بخشی است که در آن سیگنالهای نوری حاصل از اشیاء پیرامون به سیگنالهالی الکتریکی تبدیل می شوند تا از طریق عصب بینایی به مغز منتقل و درک بینایی صورت گیرد. آسیب در این قسمت از چشم می تواند فرد را دچار کم بینایی یا نابینایی نماید. از شایع ترین این بیماری ها می توان به عارضه چشمی بیماری دیابت (رتینوپاتی دیابتی) و دژنراسیون وابسته به سن ماکولا اشاره نمود. پزشکان مجرب کلینیک فوق تخصصی شبکیه، با استفاده از دانش و تجربه خود و بهره گیری از پیشرفته ترین وسایل تشخیصی و درمانی از جمله OCT، آنژیوگرافی، OCT آنژیوگرافی، لیزر شبکیه و دستگاههای ویترکتومی پیشرفته قادرند به تشخیص و درمان این بیماریها بپردازند.
تومورهای چشمی می توانند مخاطرات جدی را برای فرد ایجاد نمایند. پزشکان با تجربه در بیمارستان که به طور اختصاصی در زمینه تومورهای چشمی (انکولوژی) کار می کنند، قادرند با بکارگیری دانش و تکنولوژی به درمان این بیماریها بپردازند.

کلینیک شبکیه

 ساعت ۸-۱۰ساعت ۱۰-۱۲ساعت ۱۲-۱۴ساعت ۱۴-۱۶ساعت ۱۶-۱۸ساعت ۱۸-۲۰
شنبهمجید محمدیبهزاد یخشی
مهرداد اخلاق پسند
عباس زارع مقدم
ابراهیم محمدنشتائیآرزو آسترکی
وحید احیائی قدرتی
محمدحسین دهقان
ادیب طوسی
محمدحسین دهقان
هما طباطبائی
انوشیروان رحیمی
هما طباطبائی
یکشنبهسیامک مرادیانمهرداد اخلاق پسند
سیامک مرادیان
محسن کاظمی مقدمعلیرضا رمضانی
مهرداد مهرآزما
منصور همایونی
سید مهدی مدرس زاده
تورج طاهری
علیرضا رمضانی
منصور همایونی
مدرس زاده
یوسف بخشی زاده
مهدی نیلی
دوشنبهمجید محمدی
آرزو آسترکی
ادیب طوسیوحید احیائی قدرتی
مهرداد اخلاق پسند
مسعود سهیلیان
سه شنبهمحسن کاظمی مقدممحمد شیرخانلو
ابراهیم محمدنشتائی
اردشیر پاپی
حسینعلی شهریاری
محمدحسین دهقان
علیرضا رمضانی
ساسان وجودی
محمدحسین دهقان
علیرضا رمضانی
سید جلیل نقیب
تورج طاهری
چهارشنبهمجید محمدی
مهدی نیلی
بهزاد یخشیانوشیروان رحیمی
عباس زارع مقدم
همایون نیک خواهپرویز ملکی فر
یوسف بخشی زاده
پرویز ملکی فر
محمد شیرخانلو
پنجشنبهسید مرتضی انتظاری
حمید احمدیه
سید مرتضی انتظاری
حمید احمدیه
همایون نیک خواه
حسین حسن پور
حمید احمدیه
حسین حسن پور