تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

مرکز کم بینایی

مرکز کم بینایی بیمارستان نگاه

Low Vision Aid Center

بخش کم بینایی با هدف بالا بردن سطح بینایی افرادی که به دلایل مختلف ژنتیکی یا بیماریهایی از قبیل دژنرسانس ماکولا AMD، دیابت پیشرفته در چشم و یا سوانح شغلی یا ورزشی، دچار کاهش شدید بینایی شدهاند در زمینههای مختلفی مانند بهبود حدت بینایی و نیز کیفیت آن در مواردی مانند خواندن و نوشتن، عبور و مرور در فضاهای عمومی (مانند پارک، مترو، خیابان و ..) و همچنین ارتقا سطح استقلال فرد و عدم وابستگی این عزیزان به خانواده و همراهان، فعالیت مینمایند.

ساعات کاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ صبح لغایت ۴ بعد از ظهر

مرکز کم بینایی بیمارستان نگاه