تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

داروخانه بیمارستان نگاه

داروخانه بیمارستان تخصصی نگاه در طبقه همکف در ضلع غربی بیمارستان قرارداشته و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم و عموم مردم می باشد. در این مرکز تمام نسخ با حضور تمام وقت و زیر نظر مستقیم دکتر داروساز پیچیده میشود. داروخانه مجهز به اطاق مجزا جهت ساخت داروهای ترکیبی می باشد. انبار دارویی و یخچال برای داروهای یخچالی نیز طبق استاندارد موجود می باشد. کلیه اقلام دارویی و بهداشتی مرکز توسط داروخانه تامین می شود.