تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

تعرفه بیمه ها

نرخ خدمات و جراحی های شایع ۱۳۹۹قیمت (ریال)
تعرفه جراحی ( جزء حرفه ای )۴۳۲.۶۰۰
تعرفه جراحی ( جزء فنی )۶۶۰.۰۰۰
تعرفه سرپائی ( جزء حرفه ای )۲۲۶.۸۰۰
تعرفه سرپائی ( جزء فنی )۳۴۶.۳۰۰
اتاق یک تخته ( VIP)۱۲.۰۳۰.۰۰۰
اتاق دو تخته۹.۳۵۶.۰۰۰
اتاق سه یا چهار تخته۶.۶۸۳۰۰۰
جراحی لازک یا پی آر کی برای اصلاح عیوب انکساری در یک چشم (Laser Refractive Surgery, PRK or LASEK)۲۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی لازک یا پی آر کی برای اصلاح عیوب انکساری در یک چشم (Laser Refractive Surgery, PRK or LASEK)
۵۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی فمتولیزیک برای اصلاح عیوب انکساری در یک چشم (Laser Refractive Surgery, LASIK assisted femtosecond laser)۴۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی فمتولیزیک برای اصلاح عیوب انکساری در دو چشم (Laser Refractive Surgery, LASIK assisted femtosecond laser)۸۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی کاتاراکت یا آب مروارید و جایگذاری لنز تک کانونه داخل چشمی در یک چشم (در صورت استفاده از لنزهای چندکانونه هزینه متفاوت خواهد بود )۴۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی جایگذاری لنزهای داخل چشمی در یک چشم برای اصلاح عیوب انکساری جهت بیمارانی که شماره بالا دارند.(بدون هزینه لنز)۴۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی جایگذاری لنزهای داخل چشمی در دو چشم برای اصلاح عیوب انکساری جهت بیمارانی که شماره بالا دارند.(بدون هزینه لنز)۵۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم در یک چشم۵۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم همراه با جراحی کاتاراکت یا آب مروارید و جایگذاری لنز تک کانونه داخل چشمی در یک چشم (در صورت استفاده از لنزهای چندکانونه هزینه متفاوت خواهد بود )۷۵.۰۰۰.۰۰۰
استفاده (UVX) از ریبوفلاوین و اشعه برای اصلاح قوز قرنیه در یک چشم۹.۰۰۰.۰۰۰
استفاده (UVX) از ریبوفلاوین و اشعه برای اصلاح قوز قرنیه در دو چشم۱۸.۰۰۰.۰۰۰
استرابیسم یا اصلاح انحراف چشم (یک عضله در یک چشم)۴۰.۰۰۰.۰۰۰
استرابیسم یا اصلاح انحراف چشم (دو عضله در یک چشم)۴۵.۰۰۰.۰۰۰
استرابیسم یا اصلاح انحراف چشم (سه عضله یا بیشتر در یک چشم)۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پتوز یا جراحی درمانی پلک (یک طرفه)۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پتوز یا جراحی درمانی پلک (دوطرفه)۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بلفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلک (دو پلک)۵۵,۰۰۰,۰۰۰
بلفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلک (چهار پلک)۷۵.۰۰۰.۰۰۰
باز کردن مجاری اشکی یک چشم در کودکان بدون استفاده از لوله ( بدون سیلیکون تیوب)۱۵.۰۰۰.۰۰۰
باز کردن مجاری اشکی یک چشم در کودکان با استفاده از لوله ( با سیلیکون تیوب)۲۵.۰۰۰.۰۰۰
باز کردن مجاری اشکی یک چشم در بزرگسالان بدون استفاده از لوله ( بدون سیلیکون تیوب)۴۰.۰۰۰.۰۰۰
باز کردن مجاری اشکی یک چشم در بزرگسالان با استفاده از لوله ( سیلیکون تیوب)۴۵.۰۰۰.۰۰۰
جراحی ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه در یک چشم۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
جراحی ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه همراه با جراحی کاتاراکت یا آب مروارید در یک چشم۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تزریق داروی آواستین در شبکیه در یک چشم۷.۵۰۰.۰۰۰
تزریق داروی آواستین در شبکیه در دو چشم۱۳.۰۰۰.۰۰۰
تزریق تریامسینولون یک چشم۶.۵۰۰.۰۰۰
تزریق تریامسینولون دو چشم۱۱.۰۰۰.۰۰۰
تزریق داروی آیلا در شبکیه در یک چشم۲۵.۰۰۰.۰۰۰
تزریق داروی آیلا در شبکیه در دو چشم۳۰.۰۰۰.۰۰۰

نام خدمات ( تعرفه)

نرخ تعرفه

یک چشم

دو چشم

ویزیت متخصص

۴۹۲,۰۰۰

ویزیت فوق تخصص

۶۲۴,۰۰۰

اپتومتری

۲۷۲,۱۶۰

ویزیت متخصص و اپتومتری

۷۲۰,۰۰۰

ویزیت فوق تخصص و اپتومتری

۸۵۰,۰۰۰

ویزیت نوزادان و کودکان

۷۱۷,۰۰۰

اکوکاردیوگرافی قلب

۲,۱۱۳,۰۰۰

مشاوره داخلی و قلب

۱,۴۹۶,۸۸۰

نوار قلب

۳۱۰,۴۵۰

رادیولوژی قفسه صدری

۴۲۴,۰۹۴

دراناژ کیست

۲,۱۶۳,۰۰۰

درآوردن اپتلیوم قرنیه

۱,۱۶۸,۰۰۰

بستن پونتوم اشکی

۲,۰۷۶,۴۸۰

در آوردن جسم خارجی

۱,۲۹۷,۸۰۰

۲,۵۹۵,۶۰۰

لیزر ایریدوپلاستی

۱۰,۶۷۶,۴۰۰

۲۱,۳۵۲,۸۰۰

لیزر PDT

۷,۷۶۰,۰۰۰

۱۵,۵۲۰,۰۰۰

هزینه آمپول ویزوداین

طبق فاکتور مصرفی

لیزر آرگون .PRP

۶,۳۹۹,۲۰۰

۱۲,۷۹۸,۴۰۰

لیزر گلوکوم. PI

۳,۹۹۹,۵۰۰

۷,۹۹۹,۰۰۰

لیزر یاگ (کپسولوتومی)

۳,۳۰۶,۹۰۰

۶,۶۱۳,۸۰۰

PK-LK-FLEK

۹,۶۹۰,۲۴۰

۱۹,۳۸۰,۴۸۰

اسکن A

۵۳۷,۲۵۰

۱,۰۷۴,۵۰۰

اشعه تراپی (UVX)

۹,۰۷۲,۰۰۰

۱۸,۱۴۴,۰۰۰

آمپول ریبوفلاوین مصرفی

هرواحد مصرفی ۱.۷۸۰.۰۰۰

داروی مصرفی UVX

۱,۱۶۹,۷۶۰

۱,۷۳۸,۷۶۰

A,B اسکن

۶۶۲,۶۰۰

۱,۳۲۵,۲۰۰

اسپکولار میکروسکوپ

۱,۲۰۵,۹۵۰

۱,۲۰۵,۹۵۰

توپوگرافی-گالیله-توپولایرز-ابرومتری

۱,۰۳۲,۸۰۰

۲,۰۶۵,۶۰۰

پاکیمتری

۲۸۶,۰۵۰<

۲۸۶,۰۵۰

GDX

۱,۰۳۲,۸۰۰

۱,۰۳۲,۸۰۰

درآوردن جسم خارجی

۱,۲۹۷,۸۰۰

۲,۵۹۵,۶۰۰

آنژیوگرافی HRA-FA

۹۰۰,۳۰۵

۱,۸۰۰,۶۱۰

داروی مصرفی (فلورسئین)

طبق فاکتور مصرفی

آنژیوگرافی ICG

۱,۲۵۹,۶۰۰

۲,۵۱۹,۲۰۰

آنژیوگرافی / OCT

۱,۲۵۹,۶۰۰

۲,۵۱۹,۲۰۰

OCT

۱,۱۸۸,۹۷۶

OCT

۱,۸۸۱,۹۸۶

فتوگرافی فوندوس

۳۹۹,۹۵۰

۷۹۹,۹۰۰

UBM

۲,۴۶۲,۶۲۵

۴,۹۲۵,۲۵۰

پریمتری

۸۷۹,۸۹۰

۱,۷۵۹,۷۸۰

تونومتری

۱۸۲,۶۶۰

۱۸۲,۶۶۰

VEP

۹۵۹,۸۸۰

۱,۹۱۹,۷۶۰

EOG-ERG-MERG

۹۵۹,۸۸۰

۱,۹۱۹,۷۶۰

الکترود مصرفی تست عصبی

۱,۳۵۰,۰۰۰

۲,۷۰۰,۰۰۰

IOL MASTER

۷۹۹,۹۰۰

۱,۵۹۹,۸۰۰

آنژیوگرافی توام شبکیه (فلورسئین و ICG)

۲,۳۰۲,۱۲۹

۴,۶۰۴,۲۵۸

داروی مصرفی ( ICG)طبق فاکتور مصرفی