تقاطع شریعتی و بزرگراه همت، خیابان گل نبی غربی، پلاک 3

بازدید هیات تجاری لبنان از بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بازدید هیات تجاری لبنان از بیمارستان چشم پزشکی نگاه

هیأت بلند پایه تجاری کشور لبنان با هدف آشنایی با نحوه تشکیل و عملکرد تعاونی های استان تهران با حضور در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختمان مرکزی تهران پس از نشستی با مدیر و رؤسای ادارات ستادی و اجرایی مدیریت امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، جهت بازدید از شرکت تعاونی خدمات درمانی چشم پزشکی نگاه عارف با برخی از اعضا و مدیران بیمارستان چشم پزشکی نگاه دیدار و گفتگو کرده و سپس از محل فعالیت آنها بازدید نمودند. در این بازدید
آقای دکتر حسین ضیائی اردکانی (رئیس هیئت مدیره)
آقای دکتر سید ابوالقاسم موسوی (مدیر عامل)
و آقای دکتر انوشیروان رحیمی (مسئول فنی و معاون درمان)
بیمارستان چشم پزشکی نگاه مطالب و توضیحاتی را بیان نمودند.

پنج × سه =